Disclaimer

 

Het Tai Chi for Health Institute streeft ernaar om alle informatie op deze website up-to-date te houden, maar kan niet garanderen dat de verstrekte informatie juist is. Deze informatie wordt verstrekt "zoals ze is" zonder expliciete of impliciete garantie. Fouten in deze informatie die onder onze aandacht worden gebracht, zullen zo snel mogelijk worden gecorrigeerd. Tai Chi for Health Insitute behoudt zich het recht voor om informatie op deze website op elk moment te wijzigen. Tai Chi voor Health Insitute aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die een persoon lijdt omdat die persoon direct of indirect heeft vertrouwd op enige informatie op deze website.
auteursrecht De Tai Chi voor Health Insitute claimt het copyright-eigendom van alle informatie op deze website, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Verklaring van aanvaardbaar gebruik Er mag geen informatie voor commerciële doeleinden worden gebruikt, tenzij en totdat de Tai Chi for Health Insitute schriftelijke toestemming heeft gegeven.