Geschiedenis van Tai Chi 2018-04-13T04:13:36+00:00
Loading ...

Geschiedenis van Tai Chi

 
 
Door: Dr. Paul Lam

© Copyrights Tai Chi Productions 2007. Alle rechten voorbehouden, geen enkel deel van dit artikel mag worden gereproduceerd in welke vorm of op welke manier dan ook, zonder schriftelijke toestemming, behalve voor educatieve doeleinden zonder winstoogmerk. Bijvoorbeeld: u kunt dit artikel fotokopiëren van een vriend, betalende student of deelnemer aan een congres zolang dit artikel niet als onderdeel van uw beschuldiging is opgenomen.

Synopsis:
Tai Chi is een van de bekendste krijgskunsten van de interne systemen uit het oude China. Gebaseerd op Qigong en krijgskunsttechnieken van duizenden jaren geleden, ontwikkelde Chen Wangting de Chen Style Tai Chi rond 1670. Het wordt gekenmerkt door contrasterende en complementaire bewegingen - langzaam en zacht versus snel en moeilijk. Het bevat explosieve kracht en lage standen. Chen-stijl is moeilijker en fysiek veeleisender dan Sun-stijl; het is dus niet de beste stijl om mee te beginnen als je artritis hebt.

Yang Lu-chan leerde Tai Chi uit het Chen-dorp. Later heeft hij het aangepast met hogere standen, zachte en langzame bewegingen, waardoor het veel meer geschikt is voor meer mensen.

Vanuit Yang en Chen-stijl ontwikkelden zich drie andere belangrijke stijlen - Wu, Hao en Sun. Elk van deze stijlen delen vergelijkbare essentiële principes, maar bevatten verschillende kenmerken en kenmerken. Zon, de nieuwste stijl, is het meest geschikt voor mensen met artritis.

Inleiding

Tai Chi, ook bekend als Shadow Boxing, is een van de belangrijkste takken van de traditionele Chinese vechtkunst. De naam is afgeleid van de filosofische term 'Tai Chi', de eerste bekende schriftelijke referentie die verscheen in het boek van veranderingen over 3000 jaren geleden tijdens de Zhou-dynastie (1100-1221 BC). In dit boek staat dat "in alle veranderingen Tai Chi bestaat, die de twee tegenstellingen in alles veroorzaakt." Tai Chi betekent het ultieme van het ultieme, vaak gebruikt om de uitgestrektheid van het universum te beschrijven.

De essentiële principes van Tai Chi zijn gebaseerd op de oude Chinese filosofie van het taoïsme, die de natuurlijke balans in alle dingen benadrukt en de behoefte om in spiritueel en fysiek samen te leven met de patronen van de natuur. Volgens deze filosofie bestaat alles uit twee tegenovergestelde, maar volledig complementaire elementen van yin en yang, die werken in een relatie die voortdurend in balans is. Tai Chi bestaat uit even evenwichtige oefeningen tussen yin en yang, waardoor het zo opmerkelijk effectief is.

Yin en Yang zijn polaire tegenstellingen en worden gevonden in alle dingen in het leven. In de natuur neigt alles naar een natuurlijke staat van harmonie. Op dezelfde manier zijn yin en yang altijd in totale balans. Begrippen als zacht, soepel, meegaand en vrouwelijk worden geassocieerd met yin, terwijl begrippen als hard, rigide en mannelijk worden geassocieerd met yang. Beide zijden vullen elkaar volledig aan en vormen samen een perfect geheel. Dingen die perfect in balans en in harmonie zijn, hebben vrede; in vrede leven leidt natuurlijk tot een lang leven. Een perfect geharmoniseerde persoon zal deze balans en volledigheid tonen door zijn of haar kalmte en gemoedsrust.

The Beginning
Het is bijna onmogelijk om de Chinese krijgskunstgeschiedenis van de legende te scheiden. Legenden bevatten interessante en nuttige berichten; dus zal ik wat met je delen.De echte oorsprong van Tai Chi is duister. De meer romantische en mystieke accounts gaan terug tot de 15th, 12th of zelfs de 8e eeuw. eende legendarische figuur, Zhang Shanfeng, was een beroemde taoïstische priester in de 15e eeuw. Men geloofde dat hij over een supermenselijk vermogen en een immense interne kracht beschikte.

Minder romantische, maar betrouwbaarder afkomstige, rekeningen van Tai Chi, dateren van Chen Wangting, een 16e eeuwse koninklijke garde van het Chen-dorp in Wenxian County, provincie Henan. Nadat hij zich terugtrok uit het leger, werd hij aangetrokken door de leer van het taoïsme, wat hem leidde tot een eenvoudig leven in de landbouw, studeren en martial arts lesgeven.

Chen stijl

In de 1670s ontwikkelde Chen Wangting verschillende Tai Chi-routines, waaronder het oude frame (klassieke Chen-stijl) dat nog steeds wordt toegepast. Hij werd sterk beïnvloed door scholen boksen, met name die van een beroemde generaal van het keizerlijke leger, Qi Jiguang. Qi Jiguang schreef een belangrijk leerboek over militaire training genaamd Boksen in 32-formulieren. Misschien nog belangrijker, Chen Wangting verwerkte de oude filosofische technieken van Daoyin en Tuna in zijn martiale kunstroutines. Deze technieken, samen met het gebruik van helderheid van bewustzijn, ontwikkelden zich tot de beoefening van het Taoïsme.Daoyin is de geconcentreerde inspanning van innerlijke kracht, terwijl Tonijn een reeks diepe ademhalingsoefeningen is. Tuna heeft zich recentelijk ontwikkeld tot de populaire Qigong-oefeningen. Hij past ook de kernfylosofische kennis van de traditionele Chinese geneeskunde aan. Door vechtsportoefeningen, de beoefening van Daoyin en Tuna en Traditionele Chinese Geneeskunde te combineren, werd Tai Chi een compleet systeem van oefeningen waarin de mentale concentratie, ademhaling en acties van de beoefenaar nauw met elkaar verbonden zijn. Het maakte de weg vrij voor zijn huidige gebruik als een ideale vorm van oefening voor alle aspecten van de gezondheidszorg. Sindsdien was Chen-stijl bijna in het geheim bewaard gebleven in zijn dorp. De clan onderwees Tai Chi aan hun schoondochters, maar niet aan hun dochters, anders zouden ze de kunst buiten het dorp hebben overgenomen (in die tijd bestond er niet zoiets als echtscheiding!).

In zijn latere jaren schreef en illustreerde Chen Xin, een lid van de 16th-generatie van de Chen-familie, een gedetailleerd boek over de Chen-school van Tai Chi. Daarin beschreef hij de juiste houdingen en bewegingen, en legde hij de filosofische en medische achtergrond van de routines uit. Dit werd echter pas gepubliceerd toen 1932, nadat Chen Fake, een achterkleinzoon van de gevierde Chen Changxing, de Chen-stijl Tai Chi buiten Chen Village had onderwezen.

Chen Fake, die deel uitmaakte van de 17th-generatie van de Chen-familie, was een van de meest getalenteerde en mogelijk de grootste leider van de Chen-stijl Tai Chi. Er zijn veel verhalen verteld over zijn geweldige kundigheid in Tai Chi, en ook over zijn bijna perfecte karakter: hij was universeel geliefd en maakte geen vijanden tijdens de 29-jaren waarin hij in Beijing woonde en lesgaf tot zijn dood in 1957.

Chen Fake was het jongste kind in zijn familie en zijn vader was 60 jaar oud toen hij werd geboren. Zijn twee oudere broers stierven in een epidemie, en als gevolg daarvan was Chen Fake erg verwend. Hij was ook eerder een slappeling en omdat hij verwend was, werd hij nooit gedwongen om Tai Chi te beoefenen. Chen Fake was ook lui en hoewel hij wist dat Tai Chi zijn gezondheid zou verbeteren, deed hij niet de moeite om het te oefenen. Tegen de tijd dat Chen Fake 14 jaar oud was, was hij de spotter van zijn dorp. Zijn vader, aan de andere kant, werd binnen het dorp erkend als een leider en de meest bekwame beoefenaar van Tai Chi. Toen Chen Fake ouder werd, begon hij zich te schamen, zich realiserend dat hij zijn vader in de steek liet. Hij besloot om zijn neef in te halen, die zeer werd bedacht vanwege zijn vaardigheden, kracht en expertise in Tai Chi. Maar hoeveel Chen Fake ook verbeterde, zijn neef verbeterde met eenzelfde hoeveelheid. Chen Fake begon zich zorgen te maken dat hij zijn neef nooit zou inhalen.

Toen, op een dag, terwijl Chen Fake en zijn neef in de velden liepen, herinnerde zijn neef zich dat ze iets achter hadden gelaten en vertelde Chen Fake: "... Ren terug en haal het. Ik zal langzaam lopen, zodat je me kunt inhalen. 'Terwijl Chen Fake terugliep om zijn neef in te halen, bedacht hij plotseling dat als hij harder oefende dan zijn neef, hij hem uiteindelijk zou inhalen. Vanaf toen gebruikte Chen Fake elke beschikbare minuut om te oefenen. Al snel verbeterde hij zoveel in kracht en techniek dat hij zijn neef in een sparring-wedstrijd kon verslaan. Zijn vader was in die tijd ongeveer 10 jaar lang van huis geweest, dus de spectaculaire verbetering van Chen Fake kon niet worden toegeschreven aan een speciale coaching van hem. Het was eerder het resultaat van het ongelofelijke aantal uren dat hij in de praktijk had doorgebracht.

Chen Fake heeft duizenden studenten tijdens zijn jaren in Beijing onderwezen. Velen begonnen Tai Chi om hun gezondheid te verbeteren of zelfs om een ​​specifieke ziekte te genezen. Beroemde studenten van Chen Fake waren onder meer Tian Xiuchen, Hong Junsheng, Liu Ruizhan, Tang Hao, Gu Liuxin, Lei Mumin, Li Jinwu, Feng Zhiqiang en Li Zhongyiun.

Chen Style wordt gekenmerkt door de nadruk op spiraalkracht. De bewegingen zijn vergelijkbaar met andere vechtsporten. Langzame en zachte bewegingen vermengen zich met snelle en harde bewegingen. Het wordt ook gekenmerkt door explosieve kracht en lage standen. Chen Style is rijk aan gevechtstechnieken die praktisch en effectief zijn, waardoor deze meer geschikt is voor jongere mensen.

Yang stijl

Yang stijl Single Whip door 90 jaar Mr LumYang Style is het populairst. Yang Lu-chan (1799-1872) heeft het in de vroege 19 eeuw gemaakt. Als een jeugd, Yang hield van vechtsporten en studeerde bij vele beroemde meesters. Op een dag was hij sparred met en werd degelijk verslagen door een afstammeling uit het Chen-dorp. Hij was gefascineerd door de ongewone manier van zijn tegenstander: zijn zachte, curve-achtige, maar krachtige bewegingen waren totaal anders dan de overwegend harde stijlen van krijgskunsten in die tijd. Yang was zo enthousiast om de kunst te leren, hij deed zich voor als een bedelaar in hongersnood en viel flauw in de voordeur van de ouderling van het dorp Chen. Hij werd gered en aanvaard als een dienaar in het huishouden van Chen. Yang werd 's nachts wakker om de kunst te leren door een spleet in de muur terwijl anderen oefenden. Hij werd al snel een zeer bekwame beoefenaar. Later, toen Yang werd ontdekt, had hij legaal geëxecuteerd kunnen worden vanwege zijn gedrag in die tijd, maar de dorpsoudste was zo onder de indruk van Yang's vaardigheid dat hij hem formeel opnam als student.

Yang verliet later het dorp en reisde door China om de kunst te onderwijzen. Hij kreeg een grote reputatie en heette: "Yang the Invincible." Yang ontwikkelde uiteindelijk zijn eigen stijl, die hij een groot aantal mensen leerde, waaronder leden van het keizerlijk hof. De Yang-stijl wordt gekenmerkt door zachte, gracieuze en langzame bewegingen, die gemakkelijker te leren zijn en de gezondheid bevorderen. Yang-stijl is behoorlijk populair geworden in de moderne tijd.

Wu Style (ook bekend als Hao Style)
Er zijn enkele Chinese woorden die een geheel andere betekenis hebben, maar een vergelijkbaar geluid delen; daarom zijn hun Pinyin-spelling hetzelfde. Deze "Wu" is anders dan de volgende Wu-stijl in het Chinees. Het is ook bekend als Hao Style. Het werd gemaakt door Wu Yuxiang (1812-1880) en doorgegeven aan Hao Weizheng (1849-1920), die aanzienlijk heeft bijgedragen aan de stijl. 

Hao is geen bekende stijl. De makers ervan hadden zowel de Yang- als Chen-stijl bestudeerd. Hao wordt gekenmerkt door langzame en intern losse bewegingen, die nauw met elkaar verbonden zijn. Grote nadruk wordt gelegd op interne kracht en correcte positionering. Externe bewegingen en de overdracht van het substantiële en niet-substantiële worden beheerst door interne macht. Kijkend naar een high-level beoefenaar die de Hao-stijl uitvoert, lijkt hij groter en meer afgerond, alsof zijn innerlijke kracht verder is gegaan dan de uiterlijke fysieke vorm.

Wu stijl
Wu Quan-you (1834-1902), en later zijn zoon Wu Jian-quan (1870-1942), creëerde deze andere Wu-stijl; het wordt gekenmerkt door zachtheid en nadruk op het opnieuw richten van inkomende kracht. Het is rijk aan handtechnieken. Wu-stijl heeft de neiging om een ​​iets naar voren gebogen houding te hebben.Het voordeel van de Wu-stijl is dat het prettig is om naar te kijken en dat het rijk is aan technieken. 

Sun Style

Tai Chi Sun-stijl in Noorwegen 2005De stijl van de zon is de jongste van de belangrijkste stijlen. Het is gemaakt door Sun Lu-tang (1861-1932). Sun was een bekende exponent van de Xingyiquan en Baguaquan (twee beroemde interne martiale kunststijlen) voordat hij Tai Chi leerde. In 1912 ontmoette Sun Hao Weizheng (zie Hao-stijl), die ziek was. Zonder te weten wie Hao was, zorgde Sun vriendelijk voor hem door hem een ​​hotel en een dokter te zoeken. Nadat Hao herstelde van zijn ziekte, bleef hij in Sun's huis om hem Tai Chi te leren.

Sun creëerde later zijn eigen stijl die wordt gekenmerkt door behendige stappen. Wanneer een voet vooruit of achteruit beweegt, volgt de andere voet. Zijn bewegingen vloeien soepel als een rivier, en er is een krachtige Qigong-oefening wanneer de richting wordt veranderd. Sun Style heeft hoge standen.

De unieke Qigong in Sun-stijl brengt grote interne kracht, zoals water in de rivier, zonder het kalme oppervlak is er immense kracht binnen de stroom. Deze kracht is vooral effectief voor genezing en ontspanning; zijn hogere standpunten maken het gemakkelijker voor oudere mensen om te leren. Het is ook compact en vereist geen grote ruimte om te oefenen. Zon heeft zoveel diepte dat het de interesse van leerlingen behoudt naarmate ze vorderen.
 
Alle Tai Chi for Health-programma's van mijn team bevatten bewegingen in Sun-stijl vanwege de effectiviteit en veiligheid. De stroom van Qi is een aangenaam gevoel dat een beoefenaar sneller verwerft door het leren van deze stijl.
 
CONCLUSIE
Er zijn veel meer Tai Chi-stijlen en vormen naast de hierboven genoemde. De vele stijlen en vormen van Tai Chi kunnen overweldigend zijn voor zowel beginnende als gevorderde beoefenaars. Lezers zouden de vele vormen moeten zien als een mogelijkheid om keuzes te maken, in plaats van als een reeks verwarring.

Tai Chi kan eenvoudig en gemakkelijk zijn als u uw doelstellingen definieert. Als u bijvoorbeeld Tai Chi uitsluitend wilt leren vanwege de voordelen voor de gezondheid (in plaats van zelfverdediging), leer dan deTai Chi voor artritis-programmamet de 12-bewegingsset is het eenvoudig en effectief. Meer dan een miljoen mensen van 2007 hebben genoten van het leren van deze set en hebben gezondheidsvoordelen behaald.

De toekomst
Sinds de 19e eeuw hebben de Chinezen de immense gezondheidsvoordelen van Tai Chi begrepen en is de populariteit gestaag gegroeid. Nu wordt Tai Chi in bijna alle uithoeken van de wereld beoefend. Het is een van de meest populaire oefeningen van vandaag met meer dan 300 miljoen deelnemers.Omdat we langer dan onze voorouders overleven, treffen chronische ziekten zoals artritis en diabetes meer van ons, waardoor de kwaliteit van ons leven afneemt. Toenemende wetenschappelijke en epidemiologische gegevens wijzen erop dat lichaamsbeweging essentieel is voor de preventie en behandeling van deze chronische ziekten. Vele studies hebben aangetoond dat Tai Chi veel kan opleverengezondheidsvoordelen.

De populariteit van Tai Chi zal een nieuwe sprong voorwaarts maken als meer mensen het plezier en de voordelen ervaren.

Bibliografie:
Tai Chi voor beginners en de 24-formulieren door Dr. Paul Lam en Nancy Kayne. Gepubliceerd door Limelight Druk op 2006

 
 
Xing Yi Quan Xue: The Study of Form-Mind Boxing door Sun Lu Tang. Vertaald door Albert Liu. Uitgegeven door High View Publication, Pacific Grove, CA.
 
Gerelateerde artikelen:

Blijf op de hoogte van nieuws, evenementen en meer.

Meld je aan voor de gratis Tai Chi for Health-nieuwsbrief