Ethische code 2018-09-19T04:22:43+00:00
Loading ...

Ethische code

Preambule

DR PAUL LAM TAI CHI VOOR HET GEZONDHEIDSINSTITUUT is een educatieve, wetenschappelijke en professionele organisatie waarvan de gecertificeerde instructeurs Master Trainers, Senior Trainers, instructeurs en leiders van de Tai Chi for Health-programma's van Dr. Paul Lam (hierna Tai Tai for Health-programma's) omvatten. De gecertificeerde instructeurs van het Instituut zijn toegewijd aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van iedereen die deelneemt aan een Tai Chi for Health-programma. Instructeurs en leiders omarmen een cross-culturele benadering ter ondersteuning van de waarde, waardigheid, potentieel en uniekheid van alle mensen. Beroepsethiek is een essentieel onderdeel van de missie van het instituut. De hier gepresenteerde gedragscode dient om het gedrag van instructeurs en leiders te begeleiden en hen aan te moedigen om excellentie te zoeken in hun tai chi en les te geven. Op deze manier ondersteunt deze ethische code niet alleen de missie van het instituut, maar versterkt ze deze ook

1. Invoering

DR PAUL LAM TAI CHI VOOR HET GEZONDHEIDSINSTITUUT (hierna TCHI) wil mensen over de hele wereld informeren, onderwijzen en aanmoedigen om de positieve leefstijlvoordelen te begrijpen en te waarderen die Tai Chi for Health-programma's bieden.

Deze ethische code biedt richtlijnen voor instructeurs en leiders van Tai Chi for Health-programma's en biedt een kern van fundamentele principes die ten grondslag liggen aan de veilige en effectieve tai chi-programma's die ze hebben getraind om les te geven. Van alle gekwalificeerde instructeurs en leiders van Tai Chi for Health-programma's wordt verwacht dat zij deze standaarden accepteren en handhaven. Deze code wordt als volgt gepresenteerd:

1. Deze introductie;

2. Doeleinden van de deontologische code;

3. Normen voor de praktijk;

4. Verantwoordelijkheid voor studenten;

5. Verantwoordelijkheid voor collega's;

6. Verantwoordelijkheid voor TCHI; en

7. Professionele integriteit;

8. Beoordeling.

9. Addendum: verklarende woordenlijst

2. Doeleinden van deze ethische code voor cursusleiders en leiders

De doelen van de volgende praktijkstandaarden zijn:

2.1 Leid TCHI-leden om ervoor te zorgen dat:

1. Hun instructie is veilig en effectief en

2. Deelnemers worden met waardigheid en respect behandeld

2.2 Handhaaf een gemeenschappelijke basis van normen voor het veilige en effectieve onderricht en het beoefenen van Tai Chi for Health-programma's.

2.3 Verbeter de eenheid van het gedrag van TCHI-leden.

3. Normen van de praktijk

TCHI-leden die instructeurs en leiders zijn, nemen de persoonlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hun gedrag voldoet aan de hoge normen die zijn vastgesteld in mondiale gezondheidsgemeenschappen. De universele normen van "eerst geen kwaad doen" en "alle personen worden met waardigheid en respect behandeld" zijn van het grootste belang in de praktijk van het onderwijzen en zijn specifiek opgenomen in deze normen; en daarnaast nemen instructeurs en leiders stappen om aan de normen van de praktijk van het Instituut te voldoen.

4. Verantwoordelijkheid voor de deelnemers aan Tai Chi voor gezondheidsprogramma's

Bij het handhaven van standaarden moeten TCHI-leden die tai chi voor gezondheidslessen geven:

4.1 Bereid en leer hun tai chi voor gezondheidslessen volgens de richtlijnen van het veilige en effectieve onderwijssysteem waarvoor ze zijn opgeleid om te gebruiken.

4.2 Doorgaan met hun persoonlijke ontwikkeling als middel om vaardigheden, kennis en professioneel gedrag te behouden en te verbeteren.

4.3 Monitor en moedig alle deelnemers aan om binnen hun "comfortzone" te blijven.

4.4 Respecteer het recht op veiligheid van deelnemers door fysiek contact te vermijden

4.5 Behandel alle deelnemers gelijk, vermijd favoritism of de schijn van favoritism

4.6 Respecteer de diversiteit van de deelnemers in alle opzichten

4.7 Respecteer persoonlijke en vertrouwelijke informatie die door deelnemers is onthuld.

4.8 Wees je bewust van de grenzen van hun vaardigheden, ervaring en kennis.

4.9 Raadpleeg mentors en deskundige professionals wanneer dergelijke raadplegingen nodig zijn.

4.10 Verwijs deelnemers door aan hun gezondheidsdeskundige wanneer hen door de deelnemer wordt gevraagd naar gezondheidsrisico's

5. Verantwoordelijkheid voor collega's

TCHI-instructeurs en -leiders nemen de verantwoordelijkheid om collega's met respect te behandelen. Als een collega zal een TCHI-instructeur:

5.1 Spreek positief en vriendelijk over andere instructeurs.

5.2 Respecteer persoonlijke grenzen en gevestigde relaties tussen instructeurs en hun studenten. Bied begeleiding aan een collega als daarom wordt gevraagd, vooral door iemand die minder ervaren is.

5.3 Geef nauwkeurige beschrijvingen van hun certificeringen en gerelateerde kwalificaties.

5.4 Zorg voor eerlijkheid in alle reclame- en promotiemateriaal.

5.5 Neem proactief deel aan de mogelijkheden om samen te werken met collega's om de TCHI- en Tai Chi-programma's voor gezondheid te promoten.

6. Verantwoordelijkheid voor TCHI

Als lid van TCHI ondersteunen instructeurs en leiders de groei en ontwikkeling van het instituut door:

6.1 Onderhoud van hun lidmaatschap

6.2 Hun certificeringen bijwerken zoals nodig

6.3 Bijdragen aan het instituut zoals dienen in een commissie

6.3 Reageren op verzoeken om tijd en talent

6.4 Nieuwe leden werven voor de organisatie.

6.5 Deelnemen aan door TCHI gesponsorde evenementen

7. Professionele integriteit:

TCHI-instructeurs en -leiders vertegenwoordigen het instituut op professionele wijze door:

7.1 Beschrijf zichzelf als tai chi voor gezondheidsinstructeurs en leiders op een eerlijke en accurate manier in alle opzichten

7.2 Een positief beeld presenteren aan hun community

7.3 Ondersteuning van de doelen en positieve intenties van de TCHI

8. Beoordeling:

TCHI is vastbesloten om deze Code in het licht van de ervaring en op regelmatige basis te herzien met het doel om zowel het proces als de resultaten ervan te verbeteren.

De Code moet ten minste om de twee jaar worden herzien en ook in het licht van de ervaring, beste praktijken of belangrijke veranderingen. Alle aspecten van deze code kunnen op elk moment worden bekeken.

Dit document dateert van februari 21, 2010. Dit document blijft van kracht totdat alle wijzigingen formeel door TCHI zijn goedgekeurd en een nieuwe versie is uitgegeven.

ADDENDUM:

Verklarende woordenlijst

Gedragscode: gedragsnormen opgesteld door een organisatie die beroepen vertegenwoordigt die van toepassing zijn op individuen in hun professionele hoedanigheid.

Cross-culturele benadering: gebaseerd op de gouden regel om iedereen met waardigheid en respect te behandelen, streven instructeurs en leiders naar intercultureel begrip in een poging wereldwijd veilige en effectieve Tai Chi voor gezondheidsprogramma's te bieden.

Diversiteit: bewuste praktijken die te maken hebben met: het respecteren van de opvattingen en overtuigingen van anderen met betrekking tot geslacht, etnische afkomst, religie, cultuur, seksualiteit, levensstijl, leeftijd en sociale status.

Instructeurs en leiders: personen die zijn getraind en gecertificeerd om Tai Chi voor gezondheidsprogramma's te geven. De titels hebben dezelfde status.

Professionele integriteit: kwaliteit die wordt gekenmerkt door eerlijkheid, betrouwbaarheid en rechtvaardigheid

Verantwoordelijkheid: een wettelijke en morele plicht om uw kennis te gebruiken om de deelnemers aan Tai Chi for Health-programma's ten goede te komen op een manier die hen ten goede komt en de samenleving in het algemeen

Praktijkstandaarden: een minimumprestatieniveau dat vereist is om aan te tonen dat een specifieke taak of vaardigheid is behaald.

Blijf op de hoogte van nieuws, evenementen en meer.

Meld je aan voor de gratis Tai Chi for Health-nieuwsbrief