Yi (de geest) en Quan (de vuist of krijgskunst)


Dr. Paul Lam
Qi (de levensenergie) is de drijvende kracht van de interne kracht (Jin). De geest (yi) leidt de Qi, en de Qi drijft de Jin, in de praktijk zijn Yi, Jin en Qi onafscheidelijk. In het oude China waren de bewuste geest en de onderbewuste geest niet goed gedefinieerd. In feite is de onderbewuste geest geen geaccepteerd concept, hoewel het vaak wordt uitgedrukt als de geest (shen). Yi kan in deze context worden gebruikt om zowel een bewuste als een onderbewuste geest te bedekken.
Yi (de geest) en Quan (de vuist of krijgskunst)